ДАТЧИКИ

Показано 5 результатів

Датчики параметрів води

ТОВ «Дозуючі технології» пропонує повний асортимент пристроїв Seko для вимірювання основних параметрів якості води: pH, ОВП (Rx), електрична та індуктивна провідність, наявність хлору, розчинений кисень, каламутність, температура, а також об’ємні властивості: витрата потоку, рівень рідини.

Вимірювання значення pH відбувається шляхом порівняння значення контрольного електрода та потенціалу, який створює температурний елемент, який має значення пропорційне показання pH у розчину. Такий електрод простий в обслуговуванні та має високу точність вимірювання. Обмеження в застосуванні: температура до 130° C, тиск до 16 барів.

ОВП метр (Rx) відповідає потенціометричній мірі окислювально-відновлювальної здатності рідини. ОВП метр Seko має подібну будову до електрода pH. Різниця в матеріалі виготовлення (ОВП метр виготовлений з дорогоцінного металу — золото, платина). Обмеження в застосуванні ОВП метри: температура до 130° C, тиск до 16 барів.

Визначення електропровідності засноване на вимірі змінного електроструму, який прикладений між полюсами електрода, та результативного струму. Сумарний електрострум залежить від концентрації іонів, від довжини протікання електричного струму і від складу розчину, по якому протікає струм. Електропровідний шлях струму визначається геометрією приладу або постійної електролітичного елемента. Одиниця виміру електролітичного елемента 1 / см (довжина / площа). Датчики Seko можна використовувати для вимірювання електропровідності як надчистої води, а також висококонцентрованого технологічного середовища. Електроди електропровідності Seko використовуються в системах очищення води / стічних вод, а також для систем, які не вимагають технічного обслуговування.

Вимірювання індуктивності рідини проводять датчиком Seko, в конструкцію якого вбудована електромагнітна котушка. Роботу котушки стимулює синусоїдальна напруга. Напруга в котушці датчика створює струмове поле в рідині. Це поле залежить від провідності рідини. Значення провідності рідини формується на значенні напрузі в котушці датчика і постійної електричного елемента.

Датчик кисню Seko має вбудований електрод температури. Вимірювання засноване на наступному оптичному принципі: діод випромінює синє світло в сторону пластини, на яку нанесено флуоресцентна речовина. Цей інноваційний метод забезпечує точні вимірювання в часі, крім необхідності калібрування системи. Всього лише раз на два роки її слід замінити. Підходить для різних областей застосування, в тому числі, коли вимірювальна рідина майже статична.

Лопатевий датчик Seko складається з обертового колеса з магнітами, яке вільно обертається і розташоване перпендикулярно напрямку потоку. Під час обертання магнітів близько датчика Холла, створюється сигнал напруги та частоти, пропорційний швидкості потоку. Напруга, згенерована магнетометром, пропорційна швидкості потоку рідини відповідно до закону Фарадея. Фізичний принцип роботи магнітного витратоміра SFWE заснований на електромагнітної індукції.

Датчик хлору Seko. Стандартна амперометрична та потенціостатична конструкції датчика хлору Seko складається з гальванічної комірки, в ній розташовані два електроди (анод та катод), які вимірюють зміну струму, викликану хімічним відновленням хлорноватистої кислоти на катодному електроді. Електрострум, який тече між електродами, пропорційний концентрації хлору. Датчик хлору Seko містить мідний та платиновий електрод. Коли зразок води діє як електроліт, між двома електродами створюється гальванічний потенціал. При стабільних рівнях pH та витраті води струм датчика хлору Seko збільшується пропорційно вільному вмісту хлору.

Датчики каламутності Seko. Каламутність є хмарність рідини, викликану великою кількістю окремих зважених часток. Датчики каламутності Seko використовуються для визначення високих та дуже високих концентрацій зважених твердих частинок до 150 г / л. Вони забезпечують надійне вимірювання завдяки використанню інфрачервоного світлодіода, що працює на довжині хвилі 860 нм. Система подвійного імпульсного променя компенсує вплив будь-яких оптичних компонентів, в той час як цифрові сигнали усередині корпусу пристрою зменшують ймовірність появи електричних перешкод при передачі сигналу. У датчику Seko використовується метод фіксації розсіяного світла під кутом 90°, відповідно до стандарту ISO 7027 / EN 27027. Рідина знаходиться в безпосередньому контакті з датчиками каламутності, що робить пристрій практично незалежним від вологості та конденсаторної води. Відсутність необхідності замінювати силікагель забезпечує легше та дешевше обслуговування.

Для встановлення датчиків каламутності Seko слід дотримуватися певних вимог, що усувають заважають вимірюванню чинники — відбиття променів від стінок та вплив бульбашок повітря.