МІШАЛКИ

Товарів, відповідних вашому запиту, не знайдено.

Промислові міксери

Процес перемішування затребуваний у багатьох технологічних процесах. Суть його полягає в тому, щоб отримати гетерогенні або однорідні суміші, суспензії емульсії, розчини. Для цих цілей ТОВ «Дозуючі технології» пропонує промислові міксери Seko. Перемішуванням ми отримуємо суміш, яка може бути як кінцевим продуктом, так і використовуватися як реагент для наступних стадій технологічного процесу. Промислові міксери в процесі перемішування доводять процес до рівномірного розподілу фаз у всьому об`ємі , а також забезпечують тісний контакт і взаємодію частинок між собою.Тому треба враховувати, що при перемішуванні, як наслідок, можуть виникати інші фізико-хімічні теплообмінні та масообмінні процеси. Залежно від того які цілі переслідуються при перемішуванні, по-різному визначається чи є ефективними промислові міксери. Якщо перемішування використовується для прискорення хімічної реакції, ефективність перевіряється за швидкістю утворення кінцевих продуктів реакції. Якщо перемішування проводять з метою утворення емульсій, ефективність процесу визначається однорідністю і стабільністю кінцевого продукту. Якщо це теплообмінний процес, аналізують підвищення коефіцієнта теплопередачі

.

Промислові міксери підбираються з урахуванням таких понять як ступінь перемішування, інтенсивність і ефективність перемішування. ·         Ступінь перемішування – це розташування часток речовин що перемішуються відносно одине одного після закінчення процесу перемішування (показником ступеня перемішування є однорідність суспензії, емульсії).·         Інтенсивністю перемішування вважають величину, яка визначається частотою обертання міксера, застосованою для отримання суспензії (емульсії) певної однорідності. На практиці величина інтенсивності перемішування визначається часом, витраченим на отримання рівномірно перемішаного продукту.·         Ефективністю перемішування називають поняття, визначене можливістю отримати рівномірно перемішаний продукт необхідної якості в найкоротші терміни з мінімально затраченою енергією.

Промислові міксери підбираються з урахуванням в’язкості речовини. В’язкість рідини – це здатність її частинок чинити опір процесу перемішування. Одиницями виміру в’язкості є пуаз, або Паскалі на секунду (Па / с). 1 Паскаль на секунду = 10 пуаз.

Промислові міксери за способом встановлення поділяються на стаціонарні і переносні, по напрямку руху речовини діляться на горизонтальні і вертикальні.

Вертикальні промислові міксери монтуються зверху на ємність. Вертикальні промислові міксери Seko встановлюються ексцентрично до осі ємності, або в центрі з відбивними перегородками. Така модель встановлення не дає продукту що змішується залучатися до кругового руху. Промислові міксери Seko кріпляться на кришку ємності за допомогою фланцевого з’єднання.

Промислові міксери є устаткуванням, що вимагає уважного підходу. Тому, при проведенні монтажних, експлуатаційних робіт, рекомендуємо:1.      Всі види робіт, пов’язані з транспортуванням, монтажем, пуско-налагоджувальними роботами, технічним обслуговуванням змішувачів, повинні виконуватися відповідно до діючих інструкцій і правил технічної експлуатації інструментів та пристроїв.2.      Монтаж, демонтаж, експлуатаційні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом.3.      При отриманні обладнання, необхідно провести детальний огляд на предмет появи можливих пошкоджень, які могли утворитися в процесі транспортування.4.      Не рекомендується піднімати промислові міксери за тендітні, ламкі деталі.5.      Будь-який, навіть незначний вплив на робочі органи, або навіть на кришку корпусу, може порушити центрування вала, що в свою чергу, призведе до виникнення вібрації при експлуатації.6.      З метою забезпечення тривалої працездатності обладнання, необхідно скласти графік обслуговування.

Як встановлюються промислові міксери Seko:

фото встановлення міксера seko

 

Промислові міксери монтуються з дотриманням правил:

  1. Перевірте достатність простору для проведення монтажних робіт.
  2. Перевірте чи правильні габаритні розміри опорної конструкції.
  3. Болти кріплення повинні відповідати розмірам отворів.
  4. Якщо промислові міксери працюють на відкритій місцевості, їх необхідно захистити від атмосферних впливів, особливо електродвигун.
  5. Електромонтажні роботи проводити тільки з відключеним електроживленням.
  6. Перевірте відповідність напруги лінії живлення заявленій напрузі для нормальної роботи промислового міксера.
  7. Переконайтеся в наявності заземлюючого контакту в мережі живлення.
  8. Напрямок обертання двигуна вказано стрілкою на самому двигуні.
  9. Переконайтеся в міцності стяжки всіх болтових з’єднань.

фото під'єднання міксера seko